Graf vývoje ceny stříbra

Graf vývoje ceny stříbra v dolarech

Na následujícím grafu je zobrazen graf vývoje ceny stříbra za posledních 50 let za trojskou unci v dolarech. Aktuální cena stříbra je zobrazena v tomto grafu.


Zdroj: Graf vývoje ceny stříbra za posledních 50 let www.goldbroker.com

Vývoj ceny investičního stříbra v korunách

Následující graf zobrazuje vývoj ceny investičního stříbra za poslední rok. V grafu je zobrazena minimální a průměrná cena stříbra. Graf umožňuje zvolit měřítko časové osy od jednoho roku až do jednoho měsíce.

Graf vývoje ceny stříbra v korunách

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj ceny stříbra za posledních 10 let za trojskou unci v korunách.


Zdroj: Graf vývoje ceny stříbra v korunách za 10 let www.goldbroker.com

Vývoj ceny stříbra

Vývoj ceny stříbra se odehrává na komoditní burze, kde se střetává nabídka a poptávka. Grafy ceny stříbra zobrazují vývoj ceny stříbra na burze. Cenu stříbra kromě nabídky a poptávky ovlivňuje také hospodářská a politická situace. V dobách vysoké inflace nebo politických krizí cena stříbra vetšinou stoupá. Naopak v dobách hospodářského růstu cena stříbra většinou klesá. Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu stříbra je kurz amerického dolaru.