Stříbrná mince American Silver Eagle

Stříbrná mince American Silver Eagle

Stříbrná mince American Silver Eagle ilustracni foto, zdroj Pixbay

American Silver Eagle a American Gold Eagle jsou jedny z nejvíce prodávaných mincí na trhu. Obě, jak již název napovídá, razí mincovna Spojených států amerických (United States Mint). Tím však ale veškerá podoba mezi mincemi končí. V tomto článku se tak zaměříme jen na jednu z uvedených mincí, a to American Silver Eagle, tedy v překladu na amerického stříbrného orla.

Historie

Stříbrná mince American Silver Eagle byla do oběhu uvedena poprvé v roce 1986 a předcházela jí snaha americké vlády rozprodat nadměrné zásoby stříbra, které se nashromáždily v národním obranném skladu a značně převyšovaly potřeby Spojených států. Nápad s ražbou stříbrných mincí byl prosazen a prostřednictvím dodatku se stal součástí americké národní legislativy.
Každý rok mincovna Spojených států razí minci s uvedeným rokem ražby. Na rozdíl od svého zlatého sourozence je mince American Silver Eagle udávána pouze ve velikosti jedné trojské unce (1 oz). V každé minci je tak 99,9 % ryzího stříbra a mince má nominální hodnotu 1 amerického dolaru. Reálná cena stříbrné mince je ale samozřejmě mnohonásobně vyšší.

Stříbrná mince American Silver Eagle

Lícní strana American Silver Eagle

Na lícní straně mince, navržené Adolphem A. Weinmanem v roce 1916, je vyobrazena Liberty (Svoboda), která sehrává nezanedbatelnou roli v historii Spojených států. Postava Liberty je zachycena v pohybu a pravou rukou kyne směrem k vycházejícímu slunci. Tento výjev má symbolizovat sílu a prosperitu amerického národa. Na postavě Liberty je též výrazný její plášť s pěticípými hvězdami, vytvářející ve větru obrys orla. Nápis Liberty je ostatně uveden i na samotné minci – společně s heslem „In God We Trust“ a rokem ražby.

Rum stříbrné mince American Silver Eagle

Rub mince, navržený Johnem Mercantim v roce 1986, zase zdobí americký orel v heraldické podobě a třináct hvězd představujících zakládající kolonie. Orel, který v drápech svírá šípy a olivovou větev, je umístěn za štítem s vyobrazenými pruhy – další z typických symbolů Spojených států. Na stuze, kterou orel drží v zobáku, je latinský nápis „E plubirus unum“ (v jednotě je síla). Celý tento výjev doplňuje nápis United States of America, 1 oz fine silver a one dollar. V současné době se však pracuje na novém designu zadní strany mince, přičemž lícní strana si ponechá svoji stávající podobu. Stříbrná mince American Silver Eagle s nově navrženým rubem by se měla začít razit od druhé poloviny roku 2021.

American Silver Eagle 2020

Kromě standardní, běžně dostupné verze se můžeme setkat i se speciálními emisemi. Za zmínku stojí třeba série 75 000 mincí American Silver Eagle z roku 2020, jež připomíná 75. výročí konce druhé světové války (a též i nezanedbatelnou roli USA). Každá mince, patřící k této emisi, má na své lícní straně vyraženo V75.
Jak už bylo výše naznačeno, tato stříbrná mince patří mezi jednu z celosvětově nejpopulárnějších mincí mezi investory i sběrateli. Je však otázkou, proč je zrovna tato mince nejvíce nakupována, protože i další uznávané mince (např. Canadian Maple Leaf, Wiener Philharmoniker nebo Britannia) mají dobrou pověst a jsou vzhledově atraktivní, čímž si rozhodně zaslouží své místo v komoditních portfoliích. Svoji roli však v případě této stříbrné mince dozajista sehrává země původu, tedy Spojené státy. Americká ekonomika patří mezi takzvané developed markets – jedná se o vyspělý trh jak z pohledu ekonomického, tak kapitálového. Síla domovského trhu může v investorech vyvolávat dojem silného investičního nástroje. Zároveň lze American Silver Eagle považovat i za tradiční investiční minci s historií.