Stříbrná pětisetkoruna k výročí 100 let od schválení československé ústavy

Stříbrná pětisetkoruna k výročí 100 let od schválení československé ústavy

Ilustrační fotografie: Emisní plán ČNB, Zdroj: ČNB

„My, národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém Národním shromáždění dne 29. února 1920 Ústavu pro Československou republiku, jejíž znění následuje,“ stojí v preambuli ústavní listiny Československé republiky, která byla přijata po mnohahodinovém jednání.

Československo se díky ní mělo stát demokratickou republikou, kde byl zdrojem veškeré moci ve státě lid. Ústavní listina zároveň poprvé zakotvila ústavní soud jako výlučnou specializovanou soudní instituci pro kontrolu již vyhlášených a tedy platných zákonů z hlediska jejich souladu s ústavou jakožto normou nejvyšší.

Dne 26. února 2020 vydala Česká národní banka pamětní stříbrnou pětisetkorunu ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky. Pětisetkoruna je ražena ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi a vydává se ve dvojím provedení, v běžném a špičkovém (proof), které se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 25 g *“. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 40 mm, hmotnost 25 g a síla je 2,75 mm. Stejně jako u každé ražby mincí jsou i u těchto mincí povoleny odchylky v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je povolena odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %.

PSM ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

PSM ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky, Zdroj: ČNB

Na lícní straně pětisetkoruny je motiv části originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920 s dominujícím středním státním znakem. V horní části mince je umístěn text „ČESKÁ REPUBLIKA“, pod kterým se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je umístěna při pravém okraji mince. Na rubové straně pětisetkoruny je ztvárněn opakující se částečný motiv originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920, do kterého je v horní části mince zakomponován malý státní znak a ve spodní části mince vstupní portál budovy Ústavního soudu v Brně. Uprostřed mince jsou ve čtyřech řádcích texty „ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA“, „ÚSTAVNÍ SOUD“ a „1920-2020“. Vpravo od vstupního portálu jsou umístěny iniciály autora mince akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny písmeny „F“ a „Z“.

Ke každé minci se dodává katalogová karta smetanové barvy, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Zdroj: ČNB